Expertisecentrum Taalgroepen Voila verzorgt Nieuwkomers onderwijs voor kinderen uit verschillende landen.

Wij hebben leerlingen van 4-12 jaar. Zij zijn verdeeld in 5 groepen. Doel van onze school is om leerlingen zoveel mogelijk vaardig te maken in de Nederlandse taal, zodat zij na ongeveer een jaar, kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

De periode kan verschillend zijn. Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig, anderen wat minder. We kijken steeds wat het beste is voor een kind!

In de groepen Groen en Licht-Groen bieden wij onderwijs aan Nederlandse kinderen die 4 jaar zijn geworden en een extra ondersteuning op het gebied van taal nodig hebben, voordat zij instromen in een reguliere kleutergroep op één van de basisscholen.

Daarnaast verzorgen wij ook de extra ondersteuning van kinderen die minimaal een jaar op het Expertisecentrum gezeten hebben en doorstromen naar het regulier basisonderwijs. Deze vorm van ambulante begeleiding is nieuw vanaf schooljaar 2017 - 2018.

Eerste opvang onderwijs (bron: LOWAN)

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te vinden in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de meeste kinderen van een gezamenlijke start in een eerste opvang onderwijs. In de eerste opvang hebben zij een gezamenlijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijsprogramma, door:

  • zich sociaal en emotioneel thuis te gaan voelen
  • de Nederlandse taal te leren
  • een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden
  • het verhelderen van het onderwijsperspectief van de leerling

Sinds oktober 2012 maakt de inspectie onderscheid tussen 3 typen scholen/opvang voor nieuwkomers. Expertisecentrum Taalgroepen Voila valt onder type 2: meerdere opvangklassen, gekoppeld aan een moederschool.

Formeel is het Expertisecentrum gekoppeld aan obs de Heerd (12MF), maar in de praktijk opereert het Expertisecentrum als een zelfstandige school.

 

 

 

Welkom op Expertisecentrum Taalgroepen Voila

(Lees deze website in uw eigen taal via Google Translate: zie link onderaan deze pagina. Read this website in your own language, see link at the bottom of this page!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil Expertisecentrum Taalgroepen Voila voor kinderen en hun ouders betekenen? (visie)

Wij willen de kinderen die onze school bezoeken een toekomst geven. Dit doen we door een accent te leggen op de basisvaardigheden mondeling Nederlands, lezen en rekenen. Deze basisvaardigheden zullen onze leerlingen helpen om aansluiting te vinden binnen het reguliere onderwijs.

We richten ons er in de eerste plaats op dat de kinderen zich veilig voelen, dat ze sociaal redzaam worden binnen de groep en dat ze zelfstandig kunnen functioneren binnen de groep.

Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Om dit te bereiken werken wij nauw samen met Larikslaan 2, Taalhuis Leusden, Auris en het Samenwerkingsverband de Eem.

Visie op het jonge kind.

Cultuur van de school

Veel van onze leerlingen hebben in het land van herkomst nare of zelfs traumatische ervaringen opgedaan. Dat kan te maken hebben met de leefomstandigheden of met een veiligheidsdreiging in bijvoorbeeld een oorlogsgebied of onderweg naar Nederland. De leerkrachten van onze school vinden het bijzonder belangrijk dat de kinderen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Veel wordt bereikt door het aanbieden en waarborgen van een duidelijke structuur, rust in de klas en orde in de school.Hier wordt erg veel aandacht aan besteed.

Ook voor onze leerlingen die in Nederland geboren zijn willen we die veilige setting bieden om hen zo tot ontwikkeling te laten komen.

Bestuur

Het Expertisecentrum Taalgroepen Voila is een onderdeel van OBS De Heerd, die valt onder de Stichting Voila. Door het bijzondere karakter van de school handelt zij als zelfstandige school.

Op deze website krijgt u een beeld van dat wat de kinderen leren en doen op school.

Lees deze website in uw eigen taal via Google Translate.

Read this website in your own language.

Kalender

VAKANTIES:

Herfstvakantie

28 oktober 2024 t/m 1 november 2024

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

24 februari 2025 t/m 28 februari 2025

Goede Vrijdag

18 april 2025

Meivakantie

21 april 2025 t/m 3 mei 2025

Bevrijdingsdag

5 mei 2025

Hemelvaart

29 en 30 mei 2025

Pinksteren

9 juni 2025

Zomervakantie

21 juli 2025 t/m 29 augustus 2025
 

STUDIEDAGEN (de kinderen zijn dan vrij)

11 september 2024

15 oktober 2024

6 december 2024

24 maart 2025

25 maart 2025

17 april 2025

1 juli 2025

 

VRIJE MIDDAGEN (de kinderen zijn om 12.00 uur uit)

5 december 2024

20 december 2024

18 juli 2025

Laatste nieuws:

juli 2024

Slotfeest en diploma-uitreiking

Op donderdag 11 juli hebben wij samen met de kinderen en hun broertjes, zusjes en ouders het einde van het schooljaar gevierd op school. Ook kregen een aantal kinderen hun diploma. Zij starten na de zomervakantie op hun nieuwe school in Leusden of omgeving. Veel succes, we gaan jullie missen!

De Taalschool hijst de vlag

Op elf basisscholen en de Taalschool van Voila is dinsdagochtend 22 augustus de vlag gehesen. Dit is met een speciale reden: ,,We hijsen deze kleurrijke verbindende Voila-vlaggen om met elkaar stil te staan dat iedereen ertoe doet,’’ laat Voila weten.

 

 

 

 

 

 

Opnames voor de televisie-uitzendingen

Expertisecentrum Taalgroepen Voila in de media

Op woensdag 17 juli 2019 waren de kinderen van het Expertisecentrum te zien op de televisie in het Jeugd-Journaal en het NOS-Journaal

'Lieveheersbeestje' tongbreker voor veel kinderen van nieuwkomers......

Het woord 'lieveheersbeestje' levert voor de meeste kinderen met Nederlands als moedertaal geen problemen op. Maar voor kinderen van nieuwkomers blijkt het een echte tongbreker. Het woord staat bovenaan in een top-10 van woorden die als moeilijk worden ervaren.

De Stichting Kinderpostzegels vroeg kinderen die pas in Nederland zijn naar het moeilijkste woord dat ze kennen Daarbij werden ook woorden als 'afstandsbediening', 'vogelverschrikker', en 'misschien' genoemd.

Zo'n 200 kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar uit de Internationale Taalklas in Haarlem werd gevraagd met welk woord ze grote moeite hebben.

Hier kwamen tien woorden uit. Ongeveer 300 andere taalscholen in Nederland werd daarna gevraagd die te rangschikken. Daaruit kwam het volgende lijstje:

1. Lieveheerstbeestje, 2. Vogelverschrikker, 3. Afstandsbediening, 4. Perforator, 5. Lantaarnpaal, 6. Schaduw, 7. Misschien, Vergeet-me-nietje, 9. Juf, 10. Gefeliciteerd.

Dit lijstje werd vandaag bekend gemaakt op het Expertisecentrum Taalgroepen Voila in Leusden. Daar vinden ze ook heel veel andere woorden best moeilijk. "Her, hier, herri, ik kan het niet uitspreken", probeert één van de kinderen in het NOS-Journaal, Radio 1 Journaal.

"Herinnering" vult juf Sasja aan. Het woord 'microfoon' vinden ze dan weer niet zo moeilijk, "want dat is hetzelfde als in het Arabisch".