Algemene informatie

Basisonderwijs in Nederland is voor kinderen van 4-12 jaar.

Als uw kind ingeschreven is op school, ontvangt u na een week een document met een onderwijsnummer. Dit document is erg belangrijk voor de volgende school in Nederland waar uw kind naar toe gaat. Als een kind inegeschreven is op een school, moet hij/zij dagelijks naar school komen (leerplichtwet).

Mocht uw kind ziek zijn, dan moet u uw kind telefonisch afmelden bij school tussen 8.00-8.30u. Tel nummer: 033-2048384

Als u alle informatie wilt lezen:

Schooltijden

Lees de site in uw eigen taal via Google Translate.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. U dient er als ouder voor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is en op tijd wordt opgehaald.

De deur is open om 8.20 u.

maandag

08.30 – 14.00

dinsdag

08. 30 – 14.00

woensdag

08.30 – 14.00

donderdag

08.30 – 14.00

vrijdag

08.30 – 14.00

Eten en drinken

Alle kinderen moeten ontbeten hebben, voordat ze naar school komen. U geeft uw kind fruit en wat te drinken mee voor de kleine pauze (10.30).

U geeft uw kind ook brood, drinken en fruit mee voor de lunch in een lunchtrommel en beker. We lunchen met elkaar op school.

Basisschool 'De Heerd' waarin Expertisecentrum Taalgroepen Voila is gevestigd is een afvalvrije school. Dat houdt in dat verpakkingsmaterialen van o.a eten en drinken na gebruik weer mee naar huis terug genomen worden.

Kosten

Basisonderwijs is Nederland is gratis. Alle materialen krijgt uw kind op school.