Sport- en speldag juli 2021
Een leuk moment met de brandweer, oktober 2021


Groep groen

Juf Mariet (ma di)

Juf Sanne (wo do vr)

Juf Geeke (ondersteuner)

--------------------------------------------------------------------------------------

Sinterklaasfeest 2020


2019: Knutselen met zandJuni 2020: Hoeraaaaaa....Hassan 5 jaar
Groep groen

In groep groen zitten kinderen van 4 t/m 7 jaar. De kinderen van 6 en 7 jaar krijgen ook lees,- en schrijfonderwijs, dit gebeurt in groep groen/geel. Deze twee groepen, groep groen en groep groen/geel werken en spelen veel samen. In groep groen ligt de nadruk op het taalonderwijs en op het klaarstomen voor een reguliere basisschool. We werken met een kleine groep en bieden veel structuur. De kinderen blijven gemiddeld 1 jaar in onze groep, voor ze uitstromen naar een reguliere basisschool. In overleg met ouders is het voor sommige kinderen nodig om ook een tweede jaar bij ons op school te zitten, dan stromen ze na dit tweede jaar uit.

Taalaanbod

Elke dag bieden we vaste begrippen aan, te denken aan de dagen van de week, de kleuren, de seizoenen, de weertypes enz. Daarnaast bieden we ook elke dag nieuwe woorden aan, we volgen hierin de thema’s van de taalmethode ‘Klein Beginnen’. Naast ons taalaanbod in de kring doen we ook taalspelletjes in kleine groepjes onder het werken & spelen, hierin is het ook mogelijk om oefeningen van de logopedist te herhalen. Het is erg belangrijk om met kinderen te zingen en voor te lezen, dit beïnvloedt hun taalontwikkeling op een positieve manier, op school doen wij dit in het Nederlands, aan ouders raden wij aan om dit thuis ook in hun eigen taal te doen! Hoe beter kinderen in hun eigen taal zijn, des te makkelijker is het om een nieuwe taal te leren.

Rekenrijk

We geven lessen via de methode Rekenrijk, hierin leren de kinderen op een speelse manier te tellen en te meten, daarbij bieden we veel rekenbegrippen aan. Te denken aan ‘meer’, ‘minder’, ‘evenveel’, ‘groot’, ‘klein’, ‘lang’ ‘kort’, enz.

Thema’s

Wij werken met thema’s. Te denken aan: ‘herfst’, ‘Verkeer’, ‘familie’, enz. Op deze thema’s passen wij onze werkjes, ons woordenschatonderwijs en de klanken aan. Zo bieden we bij het thema herfst, de klank ‘h’ aan, we zoeken voorwerpen met de betreffende klank, kijken in welke naam de klank voorkomt en ondersteunen de klank met een gebaar, om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de klanken.

Werkjes

Elke dag maken de kinderen een werkje, dit kan een knutselwerkje zijn, maar ook het werken met ontwikkelingsmaterialen of puzzels noemen wij ‘een werkje’. Bij de knutselwerkjes leren de kinderen werken met verschillende materialen, daarnaast leren ze verschillende technieken aan om hun fijne motoriek te bevorderen. Ons ontwikkelingsmateriaal zijn taal,- reken,- of fijn motorische spellen. Wij raden ouders aan om thuis ook met hun kinderen te knutselen, puzzelen en gezelschapsspelletjes te spelen.

OVM

OVM staat voor Ontwikkelings Volg Model. Het OVM is een observatie middel om te kijken hoe de kinderen in de klas zich ontwikkelen. Wij vullen drie per jaar in het systeem in wat de kinderen kunnen. In het OVM is duidelijk te zien op welke vlakken een kind nog achter,- of juist al voorloopt op leeftijdsgenoten. Hier passen wij vervolgens ons onderwijs weer op aan. In de oudergesprekken worden de uitkomsten altijd met de ouders gedeeld.

*********************************************************

Diplioma-uitreiking juli 2021Thema Rupsje Nooit Genoeg

Het maatjesbord. De kinderen lopen in de rij met hun maatje, zijn samen hulpje van de juf en doen activiteiten met hun maatje. Na elke vakantie krijgen zij een nieuw maatje.

maatjes van de week


Start van de dag

start van de dag

De kinderen maken op een speelse manier kennis met de klanken

Op een speelse manier maken de kinderen kennis met de klanken