Groep Geel

Juf Judith, juf Michelle en juf Maaike

In groep Geel zitten de kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Naast woordenschat en taalontwikkeling wordt hier ook hard gewerkt aan het leren lezen, schrijven en rekenen zodat kinderen in kunnen stromen in het reguliere onderwijs na ongeveer een jaar


Juf Judith



Sinterklaasfeest 2020


Sinterklaas gedichten voorlezen aan elkaar


Surprises maken










Zandbakpret februari 2021








Ouder informatie groep geel   

-woordenschat

Elke ochtend starten we om half 9 met het leren van nieuwe woorden. Gedurende de week leren we deze woorden herkennen, benoemen, schrijven en gebruiken in zinnen. De woorden zijn meestal gekoppeld aan een thema. Nu is dat natuur en we zijn bijvoorbeeld dit schooljaar gestart met het thema school

-klanken leren Nederlandse taal en leren lezen en schrijven

Naast het woordenschat leren we ook lezen en schrijven. We gaan wat sneller dan de kinderen in groep groen/geel omdat de meeste kinderen al onderwijs hebben gehad in hun eigen taal en al kunnen lezen en schrijven. in die taal.

-Rekenrijk

Als de kinderen bij ons binnenkomen op de taalschool kijken we op welk niveau de kinderen kunnen rekenen. Naast het rekenen leren de kinderen ook de Nederlandse begrippen die bij het rekenen horen.

-2x per week gym

Op woensdag en vrijdag hebben wij gym. Het zou dan fijn zijn als elk kind een sportbroekje heeft, een t-shirt en gymschoenen

-cloudwise portal app spot

Wij hebben een aantal programma’s die de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Zij hebben een mailadres van school en kunnen dan inloggen bij de cloudwise portal appspot. Cloudwise portal appspot intypen in google en dan kan er ingelogd worden. Wij zien dat kinderen het Nederlands sneller onder de knie hebben als ze thuis aan de gang kan met deze programma’s om de woorden (en de sommen ) extra te oefenen. Wij raden ook aan dat de kinderen in het Nederlands gaan lezen. In Nederland kunnen boeken gratis worden geleend bij de bibliotheek. Je moet alleen een pasje aanvragen. WIj gaan ook met de klas geregeld naar de bibliotheek dus jullie kinderen weten hoe het daar gaat..

-uitstromen naar regulier onderwijs

Na een jaar, soms na 1,5 of 2 jaar zijn de kinderen hier klaar. Hoe lang ze blijven hangt af van hun leeftijd, hoeveel jaar ze in hun eigen land naar school zijn gegaan en wat hun niveau is. Kinderen stromen uit naar basisscholen in Leusden, Amersfoort of middelbare scholen in Amersfoort. Als kinderen uitstromen naar een basisschool in Leusden krijgen zijn nog minimaal een jaar ondersteuning op hun nieuwe school

impressie kerstviering en diploma-uitreiking 2019   







impressie diploma-uitreiking 2021