2 Groepen

Op Expertisecentrum Taalgroepen Voila zijn 2 groepen voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.

Groep Groen:

Groep Geel: