In het schooljaar 2019-2020 wordt er een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het nieuwe Kindcentrum wordt gebouwd op de locatie van (het schoolplein van) basisschool 'De Heerd' aan de Berkelwijk.

Expertisecentrum Taalgroepen Voila zal deel uit maken van het Kindcentrum, samen met basischool de Heerd, basisschool de Holm en Human Kind kinderopvang.

Kindcentrum Berkelwijk is de eerste energieneutrale - en dus gasloze - school in Leusden.

Hieronder vindt u een impressie van de oude locatie van het Expertisecentrum, waar we in 2016 begonnen zijn. De afbraak van het knusse gebouwtje en de opbouw van ons nieuwe prachtige sfeervolle Kindcentrum.

Het Expertisecentrum Taalgroepen Voila en het schoolplein
zoals het was:
Schooljaar 2019-2020: onze nieuwe school in aanbouw:Meester Pim staat al in het Kindcentrum

Even meten hoe groot het lokaal van groep Groen wordt....

De prachtige 'tribune' midden in het gebouw voor o.a. theater
en feestvieringen

Zomer 2019: de sloop is begonnen
De kinderen en juffen kijken, met weemoed, naar het afbreken van ons
oude, fijne schooltje (herfst 2019)


Eind schooljaar 2019-2020: de verhuizing,

Kindcentrum Berkelwijk kan ingericht worden:


De teamkamer van de juffen en meesters


Het lokaal van groep Groen
Het lokaal van groep Geel


Het lokaal van groep Groen

Het lokaal van groep Groen


De middenbouw van obs de Heerd