Informatie

InformatieTaalschool Voila schooljaar 2015-2016

Taalschool Voila verzorgt het onderwijs voor nieuwkomers van 4-12 jaar.

Adres gegevens:

Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden

tel: 033-204 8384

email: info@taalschoolvoila.nl

website: www.taalschoolvoila.nl


Algemene informatie

Basisonderwijs in Nederland is voor kinderen van 4-12 jaar.

Als uw kind ingeschreven is op school, ontvangt u na een week een document met een onderwijsnummer. Dit document is erg belangrijk voor de volgende school in Nederland waar uw kind naar toe gaat. Als een kind ingeschreven is op school, moet hij/zij dagelijks naar school komen. (leerplichtwet)

Mocht uw kind ziek zijn, dan moet u uw kind telefonisch afmelden bij school tussen 8.00 - 8.30 Tel nummer: 033-2048384


Schooltijden

maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 14.00

U dient er als ouder voor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is en op tijd wordt opgehaald.

Eten en drinken

Alle kinderen moeten ontbeten hebben, voordat zij naar school komen.

U geeft uw kind fruit en wat te drinken mee voor de kleine pauze (10.30)

U geeft ook brood, drinken en fruit mee voor de lunch. We lunchen op school.

Kosten

Basisonderwijs in Nederland is gratis. Alle materialen krijgt u kind op school.

Vakanties en vrije dagen

25 - 28 maart (Pasen)

27 april - 8 mei (meivakantie)

16 mei (Tweede Pinksterdag)

13 -19 juni (junivakantie)

11 juli - 21 augustus (zomervakantie)

Personeel

directie: mevr. Alette Rond

intern begeleider: juf Mariet Thuis

Leerkrachten groep groen: juf Liesbeth Mocking (ma-di-woe) en juf Sanne Hendriksen (do-vrij)

Leerkrachten groep geel: juf Sasja Vennekens (ma-di-woe) en juf Carin Koekoek (do-vrij)

Leerkrachten groep blauw: juf Carin Koekoek (ma) en juf Judith Ruijgrok (di-woe-do-vrij)Information

Informatie taalschool Voila schooljaar 2015-2016

Language school Voila will educate foreign children between the ages 0f 4-12

Address

Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden

tel: 033-204 8384

email: info@taalschoolvoila.nl

website: www.taalschoolvoila.nl


General information

Primary education in the Netherlands is provided for children from 4-12 years of age.

When your child is registered you will, after a week, receive a document with a school number.

This document is very important to the next school your child will visit

When a child is registered in a school, it is obliged tot visit the school on a daily basis. (Educational Act)

Should your child be ill, you are required to report this at the school between 08.00 and 08.30 am. tel: 033-204 8384


School hours

Monday till Friday: 08.30 am - 02.00 pm

As a parent, you are to make sure that your child is not late and is duely picked up.


Eating and drinking

Children are required to breakfast before they come to school.

Please provide fruit and a drink to be enjoyed in the break.

Plus sandwiches, a drink and fruit for lunch. Lunch will be at school.


Costs

Primary education in the Netherlands is free. All materials will be provided by the school


Holidays

25 - 28 March (Easter)

27 april - 8 May (Half term)

16 May (Pentecost)

13 -19 June holiday

11 juli - 21  August Summers holidays


Personnel

Principal mevr. Alette Rond

Intern coordinator: juf Mariet Thuis

Teachers Green Class juf Liesbeth Mocking (ma-di-woe) and juf Sanne Hendriksen (do-vrij)

Teachers Yelow Class: juf Sasja Vennekens (ma-di-woe) and juf Carin Koekoek (do-vrij)

Teachers Blue Class: juf Carin Koekoek (ma) en juf Judith Ruijgrok (di-woe-do-vrij)

(And juffen are Miss. Mon-Tue-Wed-Thu-Fri)