Groep Groen-Geel

Juf Jeannette, juf Mariet en juf Sanne

Het groepje kinderen uit groep groen dat er aan toe is om te gaan lezen en schrijven zit een groot deel van de dag in groep groen-geel, onderwezen door juf Jeannette.

In het lokaal met de gele deur werken zij hard om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Zij eten, zingen, gymmen en spelen samen met de kinderen van groep groen.Ouder informatiemiddag 25 september 2018

Unieke groep VLL, schrijven en rekenen:

Een aantal kinderen uit groep groen hebben de kans om dit jaar apart les te krijgen in groep groen-geel. Alleen dit jaar hebben wij de mogelijkheid om deze kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen in deze kleine setting. We behandelen de stof van groep 3 van de reguliere basisschool. Dat is hard werken en vraagt veel concentratie, daardoor kan uw kind vermoeid thuis komen.

Door dit overgangsjaar kunnen zij goed voorbereid instromen in het regulier onderwijs.

Op dit moment hebben we Kern 6 van de leesmethode afgerond en hebben de kinderen bijna alle letters geleerd, waarmee ze een ruim aantal woorden kunnen lezen en maken. Daarnaast leren zij direct de letters, die zij geleerd hebben, te schrijven.

Het rekenen doen we ook in groep groen-geel. Door middel van rekenactiviteiten (spelen met cijfers) bereiden we de kinderen voor op het rekenen in een werkboek. En leren zij de taal die nodig is om rekenopdrachten te maken.. Kinderen die al verder zijn, werken tijdens deze lessen in een rekenwerkboek van groep 3.

Woordenschat thema’s:

We behandelen dezelfde thema’s en woorden als in groep groen. Daardoor kunnen de kinderen aansluiten op de voorleeskring en activiteiten die gehouden wordt met de andere kinderen uit de groene groep.

Speeltijd, eten/drinken en gym:

Het programma van de dag is afgestemd op het programma van de andere klas. Daardoor is er gelukkig ruimte om ook nog elke dag heerlijk te spelen. We eten en drinken samen en spelen samen buiten. Op dinsdag en donderdag zijn we ook met elkaar in het gymlokaal.

Knutselen en schooltv:

Woensdagmiddag is het knutselmiddag. Dan maken de kinderen een werkstuk over het thema, die we behandelen. Ze zijn, op de foto te zien, een auto (thema verkeer) aan het maken van een wc-rolletje met echt draaiende wieltjes.

Vrijdagmiddag kijken we met elkaar schooltv: Huisje Boompje Beestje. Een filmpje dat over het thema gaat.

De kinderen in groep groen/geel leren veel over het thema verkeer. Ze maken zelf shampoo! Ze knutselen de móóiste werkjes en vermaken zich prima op het veld op spelletjesdag....