In het schooljaar 2019-2020 wordt er een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het nieuwe Kindcentrum wordt gebouwd op de locatie van (het schoolplein van) basisschool 'De Heerd' aan de Berkelwijk.

Expertisecentrum Taalgroepen Voila zal deel uit maken van het Kindcentrum, samen met basischool de Heerd, basisschool de Holm en Human Kind kinderopvang.

Het Expertisecentrum Taalgroepen Voila en het schoolplein
zoals het was:
Schooljaar 2019-2020: onze nieuwe school:Meester Pim staat al in het Kindcentrum

Even meten hoe groot het lokaal van groep Groen wordt....


Zomer 2019: de sloop is begonnenDe kinderen en juffen kijken, met weemoed, naar het afbreken van ons
oude, fijne schooltje (herfst 2019)