Expertisecentrum Taalgroepen Voila verzorgt Nieuwkomers onderwijs voor kinderen uit verschillende landen.

Wij hebben leerlingen van 4-12 jaar. Zij zijn verdeeld in 5 groepen. Doel van onze school is om leerlingen zoveel mogelijk vaardig te maken in de Nederlandse taal, zodat zij na ongeveer een jaar, kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

De periode kan verschillend zijn. Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig, anderen wat minder. We kijken steeds wat het beste is voor een kind!

In de groepen Groen en Licht-Groen bieden wij onderwijs aan Nederlandse kinderen die 4 jaar zijn geworden en een extra ondersteuning op het gebied van taal nodig hebben, voordat zij instromen in een reguliere kleutergroep op één van de basisscholen.

Daarnaast verzorgen wij ook de extra ondersteuning van kinderen die minimaal een jaar op het Expertisecentrum gezeten hebben en doorstromen naar het regulier basisonderwijs. Deze vorm van ambulante begeleiding is nieuw vanaf schooljaar 2017 - 2018.

Eerste opvang onderwijs (bron: LOWAN)

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te vinden in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de meeste kinderen van een gezamenlijke start in een eerste opvang onderwijs. In de eerste opvang hebben zij een gezamenlijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijsprogramma, door:

  • zich sociaal en emotioneel thuis te gaan voelen
  • de Nederlandse taal te leren
  • een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden
  • het verhelderen van het onderwijsperspectief van de leerling

Sinds oktober 2012 maakt de inspectie onderscheid tussen 3 typen scholen/opvang voor nieuwkomers. Expertisecentrum Taalgroepen Voila valt onder type 2: meerdere opvangklassen, gekoppeld aan een moederschool.

Formeel is het Expertisecentrum gekoppeld aan obs de Heerd (12MF), maar in de praktijk opereert het Expertisecentrum als een zelfstandige school.
Welkom op Expertisecentrum Taalgroepen Voila

(Lees deze website in uw eigen taal via Google Translate: zie link onderaan deze pagina. Read this website in your own language, see link at the bottom of this page!)Wat wil Expertisecentrum Taalgroepen Voila voor kinderen en hun ouders betekenen? (visie)

Wij willen de kinderen die onze school bezoeken een toekomst geven. Dit doen we door een accent te leggen op de basisvaardigheden mondeling Nederlands, lezen en rekenen. Deze basisvaardigheden zullen onze leerlingen helpen om aansluiting te vinden binnen het reguliere onderwijs.

We richten ons er in de eerste plaats op dat de kinderen zich veilig voelen, dat ze sociaal redzaam worden binnen de groep en dat ze zelfstandig kunnen functioneren binnen de groep.

Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Om dit te bereiken werken wij nauw samen met Larikslaan 2, Taalhuis Leusden, Auris en het Samenwerkingsverband de Eem.

Cultuur van de school

Veel van onze leerlingen hebben in het land van herkomst nare of zelfs traumatische ervaringen opgedaan. Dat kan te maken hebben met de leefomstandigheden of met een veiligheidsdreiging in bijvoorbeeld een oorlogsgebied of onderweg naar Nederland. De leerkrachten van onze school vinden het bijzonder belangrijk dat de kinderen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Veel wordt bereikt door het aanbieden en waarborgen van een duidelijke structuur, rust in de klas en orde in de school.Hier wordt erg veel aandacht aan besteed.

Ook voor onze leerlingen die in Nederland geboren zijn willen we die veilige setting bieden om hen zo tot ontwikkeling te laten komen.

Bestuur

Het Expertisecentrum Taalgroepen Voila is een onderdeel van OBS De Heerd, die valt onder de Stichting Voila. Door het bijzondere karakter van de school handelt zij als zelfstandige school.

Op deze website krijgt u een beeld van dat wat de kinderen leren en doen op school.

Lees deze website in uw eigen taal via Google Translate.

Read this website in your own language.

Kalender

VAKANTIES:

Herfstvakantie

24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023 t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 april 2023 en 10 april 2023

Meivakantie

24 april 2023 t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023 en 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023

STUDIEDAGEN ( de kinderen zijn dan vrij)

13 september 2022

31 oktober 2022

7 december 2022

10 februari 2023

20 maart 2023

29 maart 2023

30 mei 2023

15 juni 2023


VRIJE MIDDAGEN ( de kinderen zijn om 12.00 uur uit)

5 december 2022,

23 december 2022

7 juli 2023

Laatste nieuws:

februari 2023

De Rotaryclub organiseert voor de eerste keer Het Groot Leusdens Dictee op 22 februari 2023 voor alle inwoners van Leusden. De opbrengst gaat naar het Expertisecentrum Taalgroepen!

Bekijk het fimpje over een bezoek aan het Expertisecentrum!

https://youtu.be/N6B5gjrXnmw

Afscheid juf Mariet

Op dinsdag 20 december 2022 heeft juf Mariet afscheid genomen van de Taalgroepen.

Juf Mariet was vanaf de start van de school betrokken bij onze school.

De laatste jaren was zij leerkracht van groep groen. (onderbouw). Wij zullen haar enorm gaan missen en hopen dat lekker kan genieten van haar pensioen!

Juf Judith viert haar 25-jarige jubileum als juf


Afscheid van leerlingen :

Op 7 juli 2022 hebben weer kinderen afscheid genomen van de Taalgroepen. In de afgelopen periode hebben zij veel kennis opgedaan van de Nederlandse taal en we zijn énorm trots dat 'onze' kinderen nu uitstromen naar de volgende (o.a reguliere) school.

Heel fijn dat ze er waren en we hebben veel van elkaar geleerd. Succes en veel plezier allemaal op jullie nieuwe school!Opnames voor de televisie-uitzendingen

Expertisecentrum Taalgroepen Voila in de media

Op woensdag 17 juli 2019 waren de kinderen van het Expertisecentrum te zien op de televisie in het Jeugd-Journaal en het NOS-Journaal

'Lieveheersbeestje' tongbreker voor veel kinderen van nieuwkomers......

Het woord 'lieveheersbeestje' levert voor de meeste kinderen met Nederlands als moedertaal geen problemen op. Maar voor kinderen van nieuwkomers blijkt het een echte tongbreker. Het woord staat bovenaan in een top-10 van woorden die als moeilijk worden ervaren.

De Stichting Kinderpostzegels vroeg kinderen die pas in Nederland zijn naar het moeilijkste woord dat ze kennen Daarbij werden ook woorden als 'afstandsbediening', 'vogelverschrikker', en 'misschien' genoemd.

Zo'n 200 kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar uit de Internationale Taalklas in Haarlem werd gevraagd met welk woord ze grote moeite hebben.

Hier kwamen tien woorden uit. Ongeveer 300 andere taalscholen in Nederland werd daarna gevraagd die te rangschikken. Daaruit kwam het volgende lijstje:

1. Lieveheerstbeestje, 2. Vogelverschrikker, 3. Afstandsbediening, 4. Perforator, 5. Lantaarnpaal, 6. Schaduw, 7. Misschien, Vergeet-me-nietje, 9. Juf, 10. Gefeliciteerd.

Dit lijstje werd vandaag bekend gemaakt op het Expertisecentrum Taalgroepen Voila in Leusden. Daar vinden ze ook heel veel andere woorden best moeilijk. "Her, hier, herri, ik kan het niet uitspreken", probeert één van de kinderen in het NOS-Journaal, Radio 1 Journaal.

"Herinnering" vult juf Sasja aan. Het woord 'microfoon' vinden ze dan weer niet zo moeilijk, "want dat is hetzelfde als in het Arabisch".